ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΒΕ), με την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, διοργανώνει και σας προσκαλεί στην τεχνική/επιστημονική ημερίδα με θέμα “HEAVY CLAY INDUSTRY: CUTTING EDGE VISION FOR CERAMIC BUILDING MATERIALS, την  Πέμπτη 06 Ιουνίου, ώρα 14.00, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace,Θεσσαλονίκη | Αίθουσα ALEXANDROS ΙΙ.

Στη ενδιαφέρουσα αυτή ημερίδα, σημαντικοί εκπρόσωποι των εξειδικευμένων πανεπιστημιακών τμημάτων και εργαστηρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Πατρών, θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες έρευνες και τα αποτελέσματά τους σχετικά με τη συμβολή των δομικών κεραμικών προϊόντων στην βιωσιμότητα των κτιρίων, τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν στις σύγχρονες κατασκευές καθώς και την ευρύτερη συνεισφορά τους στο βιοκλιματικό σχεδιασμό του αστικού τοπίου.

Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μελετητικά γραφεία, εργολάβους, κατασκευαστές, μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΒΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) ως αρωγοί της σύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  και ερευνητικών κέντρων με τους φορείς καινοτομίας, τη βιομηχανία, αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου, υλοποιοιούν την παρούσα ημερίδα στο κοινό πλαίσιο των δράσεών

τους για την αναβάθμιση των κατασκευών, την εξοικονόμηση ενέργειας για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Η ημερίδα υλοποιείται ως παράλληλη δράση με το Τiles & Bricks Europe (TBE) Congress 2024 , το οποίο φιλοξενείται φέτος στη Θεσσαλονίκη (06-07.06.24) από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελληνικής Κεραμοποιίας (ΣΕΒΚ).

Βρείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και τη φόρμα εγγραφής για να παρακολουθήσετε την ημερίδα.

Στο cocktail μετά την εκδήλωση, θα δοθεί η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων.