ΜΚ200

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 200 × 240 × 380
Βάρος (Kg/τεμ.) 12,3
Πάχος τοίχου (mm) 200
Τεμάχια/m2 11
λ10,dry,unit 0,2105
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,2244
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες