ΜΚ200

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 200 × 240 × 380
Βάρος (Kg/τεμ.) 12,3
Πάχος τοίχου (mm) 200
Τεμάχια/m2 11
λ10,dry,unit 0,1971
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,2244
Ηχομόνωση (dB) 46
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design) W/m2K (με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,9523
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες