ΜΚ250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 240 × 380
Βάρος (Kg/τεμ.) 14,5
Πάχος τοίχου (mm) 250
Τεμάχια/m2 11
λ10,dry,unit 0,2061
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,2335
Ηχομόνωση (dB) 48
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design) W/m2K (με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,8119
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες