ΜΚ250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 240 × 380
Βάρος (Kg/τεμ.) 14,5
Πάχος τοίχου (mm) 250
Τεμάχια/m2 11
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες