ΤΟΥΒΛΟ Λ Ν 180

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 330 × 180 × 140
Βάρος (Kg/τεμ.) 5,5
Πάχος τοίχου (mm) 180
Τεμάχια/m2 20
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες