ΤΟΥΒΛΟ Ν 180

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 330 × 180 × 150
Βάρος (Kg/τεμ.) 6,8
Πάχος τοίχου (mm) 180
Τεμάχια/m2 18
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες