ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS ΝΕΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 250 × 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 11
Πάχος τοίχου (mm) 250
Τεμάχια/m2 16
λ10,dry,unit 0,1164
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,1286
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες