ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 250 × 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 12.37
Πάχος τοίχου (mm) 250
Τεμάχια/m2 16
λ10,dry,unit 0,1232
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,1354
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες