ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK Κ300 ΝΕΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250× 300× 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 12,9
Πάχος τοίχου (mm) 300
Τεμάχια/m2 16
Μέγιστο ύψος τοιχοποιίας μεταξύ Διαζωμάτων h max (mm) 3600
Ηχομόνωση (dB) 51
λ10,dry,unit 0,1605
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0.1797
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design) W/m2K (με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,5437
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες