ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300 PLUS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 300 × 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 14,6
Πάχος τοίχου (mm) 300
Τεμάχια/m2 16
λ10,dry,unit 0,1227
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,1348
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες