ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 300 × 240 × 250
Βάρος (Kg/τεμ.) 14,40
Πάχος τοίχου (mm) 300
Τεμάχια/m2 16
Μέγιστο ύψος τοιχοποιίας μεταξύ Διαζωμάτων h max (mm) 3600
Ηχομόνωση (dB) 46
λ10,dry,unit 0,1957
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,2069
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες