Τρέξε Χωρίς Τερματισμό

A large group of KEBE’s workforce will participate in “ NO FINISH RUN”, the biggest charity road run. It will take place in Thessaloniki, 21-23/9/2017