Καριέρα

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΚΕ.Β.Ε A.E, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται.
Για όλες τις θέσεις εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.