Πολιτική ποιότητας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Στην Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (KEBE A.E.) αναγνωρίζουμε την ευθύνη που φέρει ο ηγετικός ρόλος στον τομέα του σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας δομικών κεραμικών προϊόντων. Στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστης ποιότητας, αξιόπιστα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.

Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από την εξόρυξη του υλικού ή της πρώτης ύλης για την παραγωγή του καθώς και από την επεξεργασία του υλικού. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολλαπλές κάθε φορά, σχετίζονται με την ρύπανση και τη μόλυνση που προξενούν στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, τις ποσότητες σπάνιων ή αναντικατάστατων φυσικών πόρων που απορροφούν, τις ποσότητες των μη αφομοιώσιμων, μη ανακυκλώσιμων ή τοξικών οικοδομικών απορριμμάτων που παράγουν και τέλος τις επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ