Ερευνητικό Πρόγραμμα ΦΟΤΑΘΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΟΤΑΘΕ)

Αντικείμενο του Έργου είναι η έρευνα και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος οπτόπλινθου προορισμένου για τη δόμηση με τη μέθοδο της οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας, μέθοδος δόμησης η οποία αφενός παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας και αντίστασης στις σεισμικές δράσεις και αφετέρου παρέχει υψηλή θερμομονωτική ιδιότητα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Στόχος είναι η εν συνεχεία άμεση παραγωγή και διάθεση του προϊόντος στην ελληνική και διεθνή αγορά με στόχο την πρωτοπορία στο πεδίο της αντισεισμικής δόμησης αλλά και στο πεδίο της ενεργειακά αποδοτικής δόμησης.

Το Έργο υλοποιείται με σύμπραξη της ΚΕΒΕ ΑΕ και του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Με δεδομένο τον εξωστρεφή προσανατολισμό της ΚΕΒΕ(~55% της συνολικής παραγωγής) η ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων προϊόντων αποτελεί στρατηγική της προτεραιότητα.

Από το Έργο θα ερευνηθεί και θα αναπτυχθεί το βέλτιστο μοντέλο οπτόπλινθου με την κατάλληλη γεωμετρία και τις απολύτως αναγκαίες ιδιότητες, οι οποίες θα πιστοποιηθούν επακριβώς, προς χρήση για δόμηση με τη μέθοδο της οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας, δηλαδή μέσω κατακόρυφων οπλισμένων δομικών στοιχείων.

Η φέρουσα τοιχοποιία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι εναλλακτικών τεχνικών δόμησης  συνδυάζοντας ιδιότητες αντίστασης στις φορτίσεις, ιδίως στις σεισμικές καταπονήσεις, καθώς και σε συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, παρέχοντας αυξημένη αντισεισμική προστασία και συμβάλλοντας στην ενεργειακή εξοικονόμηση λόγω των αυξημένων θερμομονωτικών της ιδιοτήτων.