Συστήματα Μόνωσης

Η ΚΕΒΕ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής για υλικά που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δομημένους χώρους , ακολουθώντας πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, προσφέρει προϊόντα και συστήματα μόνωσης με τη χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης ( XPS).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KEBE XPS