Ερευνητικό Πρόγραμμα HK

ΗΛΙΟΚΕΡΑΜΟΣ

Το ΗλιοΚεραμος έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, ενός νέου τύπου πολυλειτουργικού κεραμιδιού το οποίο θα έχει ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα οργανικών ηλιακών κελιών (OSC) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Το κεραμίδι θα επανασχεδιαστεί στην παραδοσιακή λογική, ώστε να καταστεί η επιφάνειά του κατάλληλη να δεχθεί το OSC και η μικροδομή του θα τροποποιηθεί ώστε να μειωθεί η θερμική του αγωγιμότητα χωρίς αισθητή μεταβολή των μηχανικών του ιδιοτήτων. Το τμήμα της επιφάνειας που θα δεχθεί το OSC θα καλυφθεί με αλκαλοβορικό υάλωμα πάνω στο οποίο θα γίνει η απόθεση του OSC. Το τελευταίο θα έχει βάση διάφανα αγώγιμα οξείδια ως ηλεκτρόδια και οργανικούς ημιαγωγούς ως ενεργά υλικά. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με κατεργασία της επιφάνειας του OSC για την επίτευξη υπερυδροφοβικότητας. Η επιτυχής υλοποίηση του ΗλιοΚεραμος θα έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή ηλιακού κεραμιδιού που θα αντικαταστήσει το συμβατικό παραδοσιακό, χωρίς να επηρεάζει την μορφή και όψη υφιστάμενων κτισμάτων και ειδικά των παραδοσιακών κτιριακών συνόλων με ταυτόχρονη βελτίωση της θερμομονωτικής επίδοσης και παραγωγή ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης συστήματος οργανικών ηλιακών στοιχείων. Το ηλιακό κεραμίδι αποτελεί μία γέφυρα ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο στέγασης και τη σύγχρονη τεχνολογία και η υλοποίησή του δεν θα ισχυροποιήσει μόνο τη θέση της βιομηχανίας κεραμικών δομικών υλικών στις αγορές, αλλά θα θωρακίσει ένα κλάδο που κινδυνεύει να θεωρηθεί σήμερα ξεπερασμένος.