Καπνοδόχοι

Τα ειδικά τεμάχια για καπνοδόχους είναι διαμορφωμένα και κατασκευασμένα ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απαγωγή των καυσαερίων.

H  KEBE διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο ΕΛΟΤ ΕΝ 1806:2006.

Διατίθενται σε δύο διαστάσεις με επιλογή πλευρικής οπής ή όχι.

Συνοδεύονται από καπέλα καπνοδόχων , διαφόρων τύπων ώστε να καλύπτουν όλες τις αισθητικές απαιτήσεις.