Φ 250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 320 x 320 x 330
Βάρος (Kg/τεμ.) 18
Διαστάσεις (mm) 250
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες