Παραγωγή

Ο σύγχρονος πρωτοποριακός μηχανολογικός εξοπλισμός, η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με εφαρμογές σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.Η επιλογή της αργίλου, που αποτελεί την πρώτη ύλη, γίνεται σχολαστικά, με συνεχείς εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις.

Το 2018, με την συμπλήρωση μιας δεκαετίας από την πρώτη μέρα λειτουργίας της ΚΕΒΕ και αρκετών δεκαετιών εμπειρίας στο χώρο της κεραμοποιίας ολοκληρώθηκε το επόμενο μεγάλο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της ΚΕΒΕ! Η ξηρή άλεση, μειώνει σημαντικά την κοκκομετρία της πρώτης ύλης και αυξάνει την ομογενοποίηση της. Αυτό οδηγεί σε ένα τελικό προϊόν με εξαιρετικά τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά.

ΟΙ μηχανικές αντοχές αυξάνονται, το πορώδες και η υδατοπερατότητα ελαχιστοποιούνται, ενώ η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να φιλοξενήσει νέες τεχνοτροπίες, ικανοποιώντας και τις πιο υψηλές αισθητικά προσδοκίες! Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητος, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και με έμφαση στο τελικό προϊόν, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους κανόνες και τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο ιδιόκτητος στόλος γερανοφόρων οχημάτων σε συνδυασμό με την άψογη συσκευασία των προϊόντων εξασφαλίζουν την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά στο χώρο παράδοσης. Οι 2 αυτόνομες μονάδες παραγωγής τούβλων και κεραμιδιών, έχουν δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 700.000 τόνων τούβλων και 75.000.000 τεμαχίων κεραμιδιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ