Κεραμάλευρο

Η εταιρεία μας διαθέτει άριστης ποιότητας κεραμάλευρο σε διάφορες κοκκομετρίες.

Υπάρχει δυνατότητα πώλησης σε συσκευασίες BIG BAG ή και χύμα.

ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ