ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ SMALTO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 42 × 25 cm
Τεμάχια/m2 14 τεμάχια / m²
Υδατοστεγανότητα >20 ώρες (EN 539-1)
Αντοχή στον παγετό 150 κύκλοι (EN 539-2)
Βάρος (Kg/τεμ.) 3,25 Kgr.
Απόσταση διαδοκίδας (cm) 35 cm
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες