ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΗΡΟΥ

Με αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναρτούμε την επιστολή που μας έστειλαν από το ελληνικό παιδικό χωριό και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται.