Η ΚΕΒΕ χορηγός στην 16η Τεχνική εκδήλωση ΠΣΥΠΕΝΕΠ και ΤΕΕ

Είναι μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε ως χορηγός την 16η Τεχνική εκδήλωση ΠΣΥΠΕΝΕΠ και ΤΕΕ.

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Θέτοντας στο επίκεντρο την ενεργειακή κρίση, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε συνδυασμό με την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως τρόπο αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων τιμών ενέργειας από τα νοικοκυριά