Η ΚΕΒΕ χορηγός στο πλευρό των παιδιών στο « Χαμόγελο του παιδιού»

Με αίσθημα ευθύνης και επιθυμία να ενισχύσουμε τη δράση του συλλόγου «Χαμόγελο του παιδιού»,  ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα για βοήθεια σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, καλύπτοντας ανάγκες τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο παρέμβασης / θεραπείας.

Γιατί σε όλα τα παιδιά αξίζει να χαμογελούν….