ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19

Η ΚΕΒΕ συνεχίζει να στηρίζει τον αγώνα του Εθνικού συστήματος υγείας κατά της πανδημίας  COVID-19, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του υγειονομικού κλάδου και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προχώρησε σε παροχή ειδών ρουχισμού προστασίας στο Γ. Ν. Κιλκίς και ΕΚΑΒ , ύψους 4000€.

Είναι μία προσπάθεια της ΚΕΒΕ που ξεκίνησε από τον Απρίλιο, και συνεχίζεται με την ευχή να βγούμε γρήγορα  νικητές από την ολέθρια αυτή πανδημία.