Τούβλα Καθέτων οπών με λσχεδ.≤0,30W/(mK) - Μη προσμέτρηση στο συντελεστή δόμησης

Αγαπητοί συνεργάτες,

Από τις 09/05/2022 έχει τεθεί σε ισχύ η Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558*, σύμφωνα με την οποία, η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης δεν προσμετράται πλέον στον συντελεστή δόμησης. Με τα νέα αυτά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS, εξασφαλίζετε μια σημαντική αύξηση στα m2 των κτηρίων, που φτάνει έως και το 10% για μια τυπική κατασκευή.

Τα προϊόντα ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS εντάσσονται στην κατηγορία «θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης» (θερμομονωτικά λιθοσώματα) και εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις για μη προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης. Όλα τα εν λόγω προϊόντα με πάχος τοιχοποιίας >200mm τηρούν αυτήν την προϋπόθεση και με τη χρήση τους αποκτάτε τη δυνατότητα υπαγωγής στη νέα εγκύκλιο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η επιφάνεια της οπτοπλινθοδομής, των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτή πληροί και των ανοιγμάτων για τη τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων δεν προσμετράται πλέον στο συντελεστή δόμησης.

Επιπλέον της αύξησης των οικοδομήσιμων m2, με τη χρήση των ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS, επιτυγχάνετε:

  • Οικονομία στην κατασκευή
  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Ταχύτητα και ευκολία στη δόμηση
  • Άρτια τεχνικά αποτελέσματα που εξασφαλίζουν θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, αντισεισμικότητα, φυσική διαπνοή του κτηρίου
  • Κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο με μηδενική συντήρηση

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά για τις θετικές αυτές εξελίξεις που, σε συνδυασμό με τις εξελιγμένες λύσεις της ΚΕΒΕ, μεγιστοποιούν το όφελος για εσάς.