Συμπληρωματικά προϊόντα δόμησης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΕΚΙΑ

Τα μεταλλικά πρέκια αποτελούν οριζόντια μεταλλική κατασκευή που σχεδιάστηκε ώστε να φέρουν επάνω τους την τοιχοποιία εσωτερικών και εξωτερικών ανοιγμάτων. Διατίθενται και έχουν άμεση αντιστοιχία με τα πλάτη των οπτόπλινθων ΟΡΘΟBLOCK. Το μήκος τους καλύπτει οποιαδήποτε διά¬σταση ανοίγματος.

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι:

  • είναι πιστοποιημένα με Δήλωση Συμμόρφωσης CE
  • είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 845-2:2003
  • βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή ειδικής πούδρας αμμώδους υφής για καλή πρόσφυση του επιχρίσματος.
  • έχουν αντισκωριακή προστασία, πολυμερισμός στους 200 0C.

Πρακτικά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή τους:

  • προσφέρουν ταχύτητα στην κατασκευή και εξοικονόμηση χρόνου
  • δημιουργούν ισχυρό δεσμό μεταξύ οπτόπλινθου ΟΡΘΟBLOCK και επιχρίσματος.
  • δίνουν απλή, εύκολη και οικονομική λύση στην απαίτηση θερμο¬μόνωσης του Κ.ΕΝ.Α.Κ., ακριβώς για τον λόγο ότι δεν απαιτείται πρόσθετο μονωτικό υλικό πέραν του οπτόπλινθου ΟΡΘΟBLOCK.