ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK Κ380 ΝΕΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250× 380× 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 15,63
Πάχος τοίχου (mm) 380
Τεμάχια/m2 16
Μέγιστο ύψος τοιχοποιίας μεταξύ Διαζωμάτων h max (mm) 3600
λ10,dry,unit 0.1681
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0.1872
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design) W/m2K (με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0.4590
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες