ΤΟΥΒΛΟ ΕΜΦΑΝΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 120 × 60
Βάρος (Kg/τεμ.) 2
Πάχος τοίχου (mm) 120
Τεμάχια/m2 55
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες