Σύστημα δόμησης ΟΡΘΟBLOCK

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

ΧΡΗΣΗ

 • Αποτελεί μέρος του συστήματος δόμησης ΟΡΘΟBLOCK.
 • Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο του ΟΡΘΟBLOCK.
 • Έχει εφαρμογή και στις τοιχοποιίες με οπτόπλινθους οριζοντίων οπών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Έτοιμο προϊόν σταθερής βιομηχανικής παραγωγής και ελεγχόμενης ποιότητας.
 • Αναμιγνύεται εύκολα και γρήγορα με καθαρό νερό και είναι ιδιαίτερα ευκολοδούλευτο.
 • Εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και υψηλές μηχανικές αντοχές.
 • Εύκολη, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Καθαρισμός της επιφάνειας επίστρωσης των ΟΡΘΟBLOCK.
 • Ανάμιξη των 25 kg του σακιού με περίπου …?.. lt καθαρού νερού.
 • Η ανάμιξη γίνεται με αναδευτήρα, παραδοσιακή πρέσα ή μπετονιέρα.
 • Η εφαρμογή του κονιάματος γίνεται με εμβάπτιση του ΟΡΘΟBLOCK.
 • Παραμένει εργάσιμο για τουλάχιστον 2 ώρες.
 • Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής, από +5ο C έως + 35o C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 • Περίπου 6-7,5 kg / m2 επιφάνειας προς συγκόλληση.
 • Το σακί των 25 kg καλύπτει:
  ΟΡΘΟBLOCK Κ250 : 3,0 – 4,5 m2 τοιχοποιίας.
  ΟΡΘΟBLOCK Κ300 : 2,5 –3,5 m2 τοιχοποιίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 • Γκρι τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών.
 • Αδρανή, επιλεγμένης κοκκομετρίας.
 • Ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Πλήρης εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 998-2.
 • Κατατάσσεται ως Μ10, W0

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα κλειστά σακιά διατηρούνται σε χώρο χωρίς υγρασία και παγετό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε σακιά των 25 kg.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ