ΤΟΥΒΛΟ N 60

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 250 × 60 × 120
Βάρος (Kg/τεμ.) 1.5
Πάχος τοίχου (mm) 60
Τεμάχια/m2 29.5
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες