ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300 PLUS ΝΕΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm) 300 × 250× 240
Βάρος (Kg/τεμ.) 14,6
Πάχος τοίχου (mm) 300
Τεμάχια/m2 16
λ10,dry,unit 0,0839
λequ,design,masonry(με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,1026
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design) W/m2K (με 3mm συνδετικό κονίαμα) 0,3232
Υπολογισμός παλέτας
Παλέτες